Jesper Juul
  • News
  • NYHEDER, Oktober 2015

NYHEDER, Oktober 2015

Barnets tarv ved skilsmisse, En mini-håndbog for forældre og terapeuter.

Udgiver: FamilyLab International Publishing

Forlag; Saxo.dk

24.s, Paperback (books-on-demand) og e-bog, kr. 44,95 : e-pub kr. 35,00

Bogen er inspireret af mine gode kollegaers arbejde med ekstremt konfliktfyldte skilsmissefamilier i TV2’s serie fra 2014 ”STOP NU KRIGEN – far og mor!!” og kan bruges af både forældre og deres rådgivere.

Uddrag:

”…. Denne lille håndbog kalder en spade for en spade, så sarte sjæle eller folk med hang til politisk korrekthed skal nok ikke læse videre. Sammen med børnepsykiateren Mogens A. Lund og hans kone Adjunkt og socialrådgiver Lis Keiser var jeg og en del andre fagfolk med til at bane vejen for statsamternes rådgivning af par i skilsmisse for snart fyrre år siden. Jeg kan nu sammen med en masse forældre konstatere, at denne rådgivning slet ikke fungerer i forhold til de meget konfliktfyldte skilsmisser. Det skyldes delvis, at rådgiverne ikke tillader sig at skære igennem og lægge deres erfaring på bordet, så her kommer min.”

”…. Mange forældre spørger, om en skilsmisse (fredsommelig eller voldsom) skader børn. ”Skader” er endnu et ord, som bruges og misbruges i flæng, så om lidt kommer min forståelse af, hvad det vil sige at skade et barn. Først er det imidlertid vigtigt at skelne mellem to slags sjælelig smerte:

-       Den følelsesmæssige smerte som altid er en del af livet og ofte dominerer børns liv gennem en skilsmisseproces. Det drejer sig først og fremmest om sorg, vrede, skyld, skam og angst. Børn tager ikke skade af at opleve disse følelser, så længe der er nogle voksne (og andre børn), der vil dele dem med dem og give dem en kærlig hånd i ryggen. Når det er tilfældet, øger det børns selvfølelse og evne til empati.

-       Den eksistentielle smerte. Det er et vanskeligt ord, men det betyder de oplevelser og omstændigheder, som sætter sig varige spor i vores måde at være mennesker og medmennesker på – vores indre og ydre adfærd. Det kan være angsten for at indlede nære personlige forhold – venskaber og kærlighedsforhold; det kan være følelsen af altid at være skyldig, når der sker noget negativt med mennesker, man holder af; det kan være en stærk følelse af ikke at være egnet til at få børn; det kan være en livslang lav selvfølelse; en manglende evne til empati; en tilbøjelighed til at udtrykke vigtige følelser i voldelig eller selvskadende adfærd. Der findes heldigvis også mange oplevelser, som sætter sig konstruktive eksistentielle spor.”

Copyright © Jesper Juul