Jesper Juul

Familylab Association

Family-lab International® er en international organisation, som har til formål at formidle viden, indsigt og rådgivning til forældre, som ønsker inspiration og støtte til at udvikle deres familieliv så konstruktivt som muligt. Jesper Juul er faglig leder i organisationen.

Family-lab International® tilbyder åbne seminarer, temaaftner, litteratur, DVD’er, artikler m.v. som bygger på Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring samliv og børneopdragelse suppleret med andre eksperter, hvis værdigrundlag er i tråd med Family-labs.

Family-lab International® tilbyder også seminarer, foredrag o.a. til virksomheder, institutioner og kommuner.

Family-lab Internationals stab af seminarledere og foredragsholdere består af erfarne fagfolk inden for pædagogik, psykologi, sundhedspleje, familieterapi og familierådgivning, som gennem videreuddannelse har kvalificeret sig som certificerede Family-Lab undervisere.

Vores vision går ud på at inspirere og mobilisere den gode vilje, kærlighed og engagement i familierne, organisationerne og samfundet som helhed.

Vi sigter efter at forbedre den psykosociale sundhed og velvære hos dagens og morgendagens forældre og børn.

Vi er optaget af at skabe sunde relationer uden krænkelser af hverken voksne eller børn og unge.

Vi ønsker at undgå vold, overgreb, misbrug og omsorgssvigt i familier, institutioner og i samfundet.

Gennem seminarer, workshops, hjemmesider, bøger, artikler og film for forældre såvel som professionelle undervisere ønsker vi at påvirke den måde vi tænker om og skaber familier.

Vi ønsker desuden at påvirke værdier og adfærd i institutioner og skoler til fremme for optimale miljøer for social, kreativ og faglig læring.

Hvis du er interesseret i at repræsentere Family-lab International® i dit eget land, kan du finde mere information på familylabassociation.com.

FamilyLab

Vi gør gode familier bedre

Der er bedre måder at opdrage børn og unge på end at bruge streng autoritet eller overlade beslutningerne til demokratisk afstemninger og laissez-faire. FamilyLab fokuserer i stedet på relationer, der er baseret på: ligeværdighed, integritet, autenticitet og egenansvarlighed. 

FamilyLab fungerer som et “laboratorium”, hvor professionelle, lærere, pædagoger, forældre og børn arbejder sammen. Vi søger konstant at finde de bedste måder at konvertere kærlige følelser til kærlige måder at være på. FamilyLab er derfor en organisation i fortsat udvikling med focus på relationerne i hver enkelt familie. Vi er ikke på nogen måde tilhængere af metoder eller teknikker, der alligevel aldrig passer, men udelukkende tvinger forældre ind i situationer, der slet ikke falder dem naturligt. 

Vores vision

Støtte: Det er vores mål at forbedre den psykosociale sundhed og velvære hos dagens og morgendagens forældre og børn. Vi ønsker at støtte forælder og uddannere i at skabe sunde relationer uden krænkelser af hverken de voksne, de unge eller børnene. 

Dialog: Det er vores mål at forbedre forholdene og dialogen i familien og i uddannelsessystemet. Vi deltager i offentlige debatter og politisk planlægning. Vi distribuerer relevante forskningsresultater med henblik på at fremme de optimale forhold for gensidig social, kreativ og faglig læring.

Det er uden tvivl en ambitiøs vision. Sådan bliver det nødt til at være, da vi ønsker at påvirke den måde hvorpå forældre, professionelle og uddannere arbejder med hinanden og med børn og unge. Vi opnår visionen ved at tilbyde seminarer, workshops, hjemmesider, bøger, artikler og film. 

FamilyLab er repræsenteret i mange lande og er i hurtig vækst. For mere information besøg venligst: www.familylabassociation.com.

Copyright © Jesper Juul