Jesper Juul
  • Biografi

Biografiske noter

Biografiske noter

Jeg blev født i Vordingborg d. 18. april 1948 og tilbragte min opvækst der, i Herning og Ebeltoft i selskab med mine forældre og min bror Peter. Fritiden gik med atletik, badminton, spejderbevægelsen og ornitologiske studier i skovene omkring Ebeltoft og på Mols. Efter realeksamen fra Ebeltoft Borger- og Realskole tog jeg hyre på Ø.K.'s CAMBODIA og sejlede som messedreng/ungkok på det fjerne østen. Arbejdede siden som jord- og betonarbejder ved anlægget af Ebeltoft Færgehavn, som betonstøber og siden som opvasker, buffist og bartender på Hotel Hvide Hus.

Begyndte i 1966 på Marselisborg Seminarium og fik min lærereksamen i 1970 med Historie og Religion som linjefag. Takket være min fremragende religionslærer - cand.theol. Bent Schmidt Hansen - begyndte jeg sideløbende at læse Idéhistorie på Århus Universitet. Da jeg ikke kunne følge undervisningen på universitetet, fik jeg Johs. Sløk som personlig vejleder og stortrivedes i spændingsfeltet mellem filosofi, politik og religionshistorie. Afsluttede første del af studiet med en opgave om diskussionen mellem Martin Luther og Erasmus af Rotterdam om "den frie vilje".

Studierne blev delvist finansieret af feriejobs som tjener/bartender i Tyskland, som anmelder af børnebøger i Randers Amtsavis og hen imod slutningen af studierne som nattevagt på Behandlingshjemmet Bøgholt i Viby. Det sidste fik mig til at indse, at jeg trivedes bedre med praktisk arbejde, og ideen om en akademisk karriere blev skrinlagt. Arbejdede efterfølgende i godt tre år på Bøgholt som lærer og socialpædagog og opdagede nødvendigheden af at arbejde aktivt med børnenes familier. Traf på et kursus den amerikanske psykiater og familieterapeut W. Kempler M.D. og den danske børnepsykiater Mogens A. Lund, som begge blev mine lærere, terapeuter og venner.

Arbejdede derefter i ni år på Århus Kommunes Ungdomscenter med grupper af enlige mødre sammen med to gode kollegaer fra Bøgholt og begyndte samtidig at uddanne mig til familieterapeut i Danmark, Holland og USA. Sideløbende begyndte jeg at arbejde freelance som gruppeterapeut og personaletræner - det sidste fortrinsvis på eksperimenterende psykiatriske afdelinger og div. projekter for stofmisbrugere - støttet og superviseret af Mogens A. Lund, spec. I børnepsykiatri og hans kone Lis Keiser, lektor på AUC.

I 1979 mente vi, at tiden var inde til at etablere et institut med det formål at lave en egentlig efteruddannelse i den form for familieterapi, som Kempler havde udviklet og beskrevet, og med ham som leder. Jeg pga. forskellige omstændigheder leder af instituttet og brugte frem til 2004 mit arbejdsliv på at få det til at trives og udvikle sig.

Personligt har jeg anset det for en vigtig del af min funktion at gøre instituttets værdigrundlag, tanker og erfaringer tilgængelige både for de faggrupper, som traditionelt ikke tilskrives terapeutisk kompetence, og ikke mindst for lægfolk - først og fremmest forældre.

I 1971 blev jeg gift første gang. Vi levede sammen indtil 1990 og fik vores søn Nicolai i 1973. I 1991 blev jeg gift med Suzana, som har sine rødder i Zagreb, Kroatien, og blandt meget andet godt har det medført, at jeg siden 1991 har brugt ca. 3 måneder om året på frivilligt arbejde i forhold til flygtningefamilier, krigsveteraner og efteruddannelse af kroatiske og bosniske fagfolk samt som ledelses- og udviklingskonsulent for lokale NGO'er. Suzana og jeg blev skilt i 2014.

I Januar 2004 sluttede jeg som leder af The Kempler Institute of Scandinavia for at gøre et generationsskifte muligt. Jeg er fortsat tilknyttet instituttet – som nu hedder DFTI.dk – som gæstelærer og konsulent og håber at kunne fortsætte som sådan sideløbende med mit nyeste projekt Familylab international, hvor jeg fungerer som studieleder.

I 2012 blev jeg ramt af en invaliderende neurologisk sygdom og efter næsten 2 års indlæggelse er jeg nu tilbage i Odder hvor det meste af mit arbejde foregår online.

Copyright © Jesper Juul