Jesper Juul
  • Bibliografi
  • Bøger
  • Pædagogisk relationskompetence- fra lydighed til ansvarlighed

Pædagogisk relationskompetence- fra lydighed til ansvarlighed

Pædagogisk relationskompetence- fra lydighed til ansvarlighed
3.7/5 rating (6 votes)

Jesper Juul og Helle Jensen

Kbh. 2002

RELATIONSKOMPETENCE er i løbet af få år blevet et begreb, som både rummer mange forskellige erfaringer fra pædagogisk, psykologisk og psykoterapeutisk praksis og peger på en kvalitet i det pædagogiske arbejde, som fortjener øget opmærksomhed inden for de pædagogiske fag og institutioner.

Denne bog er den første, som giver et sammenhængende bud på en definition af pædagogisk relationskompetence og gør rede for de værdiforestillinger, der knytter sig til de professionelle voksen-barn relationer i daginstitutioner og skoler. Samtidig omfatter den alle de øvrige relationer i den pædagogiske verden - de kollegiale relationer, de ledelsesmæssige og relationen mellem fagfolk og forældre - og understreger gensidigheden som en central kvalitet, hvor der ikke findes noget reelt modsætningsforhold mellem parternes behov for respekt, udfordring og udvikling af personlig integritet og ansvarlighed.
Gennem hele bogen illustrerer forfatterne med praktiske eksempler de fundamentale forskelle på værdiforestillinger og den pædagogiske praksis, der knytter sig til den lydighedskultur, som pædagogik og børneopdragelse har været på vej væk fra i snart en generation, og den ansvarlighedskultur, som efter deres mening er det eneste reelle alternativ.

Forfatterne har begge mange års tværfaglig erfaring i arbejdet med mellemmenneskelige relationer inden for børnehaver, skoler og socialpædagogiske institutioner, familier og grupper i meget forskellige nationale og kulturelle sammenhænge. Forfatterne er praktikere, og bogen er velegnet som inspiration for såvel studerende som erfarne fagfolk i den pædagogiske verden.

Se i øvrigt: www.relationskompetence.dk

Specifications

Share this product

Copyright © Jesper Juul