Jesper Juul
  • Bibliografi
  • Bøger
  • Fat det nu forældre!

Fat det nu forældre!

Fat det nu forældre!
3.4/5 rating (9 votes)

Kbh. 2011

Teenagere i familien

Når børn bliver teenagere begynder forældre tit på en form for turbo opdragelse, for i sidste minut at prøve at gøre det rigtige. Det hjælper ikke.
"Jeg har ofte været irriteret og somme tider endda forarget over den måde vi i vor kultur forholder os til teenagere på, nemlig som nogle specielt problemskabende børn og unge, hvis sagesløse forældre må søge tilfl ugt i kældrene mens krigen raser.

Forældre kan ikke gøre deres børn voksne. Det må de selv fi nde ud af. Som regel gør de det på et tidspunkt og på en måde, som berører os dybt – følelsesmæssigt, holdnings-mæssigt eller eksistentielt. De ryster os på et tidspunkt, hvor mange af os trænger til at blive rystet for at finde nye måder at forholde os til resten af livet på. I mellemtiden er der tydeligvis et behov blandt forældre til teenagere for at fi nde en ny rolle. En rolle som hverken er eller ligner opdragelse men hvor forældrene kan få afløb for deres omsorg og ansvarlighed. Jeg har kaldt den for rollen som sparringspartner og med lidt øvelse har den vist sig at være et endog meget konstruktivt alternativ til både magtkamp og resignation.”

Specifications

Share this product

Copyright © Jesper Juul