Jesper Juul
  • Bibliografi
  • Bøger
  • Ditt kompetente barn

Ditt kompetente barn på vej mod et nyt værdigrundlag for familien

Ditt kompetente barn
4.7/5 rating (6 votes)

Kbh. 1995

På baggrund af sine mangeårige erfaring som familieterapeut beskriver Jesper Juul den grundlæggende situation, som er forudsætningen for ethvert menneskes udvikling: ønsket om at samarbejde og behovet for at udvikle og bevare den personlige integritet og den deraf følgende konflikt, der uundgåeligt opstår, når disse vilkår ikke kan forenes. Det enkelte menneskes og den enkelte families håndtering af denne konflikt er det, der afgør, hvordan dette menneske udvikler sig.

Dit kompetente barn er med sine nuancerede beskrivelser og sine mange konkrete eksempler en håndsrækning til alle voksne, der lever sammen med eller samarbejder med børn og unge.

Bogen er ikke tænkt som en generel vejledning i børneopdragelse. Der er forfatterens synspunkt, at det vigtigste i familien er, at forældrene tror på det, de gør og gør det, de tror på og at den bedst mulige forælder er den, der tager ansvaret for sine fejltagelser, efterhånden som han eller hun bliver opmærksom på dem. Bogen gør derfor rede for en række principper, man kan lade sig inspirere af, når livet eller arbejdet sammen med børn og unge udvikler sig disharmonisk og utilfredsstillende.

Specifications

Share this product

Copyright © Jesper Juul