Jesper Juul

Dit kompetente barn

Dit kompetente barn
4.5/5 rating (2 votes)

Barnets reaksjoner er alltid kompetente, det vil si meningsfulle og uttrykksfulle. oppdragelse i tradisjonell forstand er derfor overflødig. Det barn og voksne nå trenger er et nytt verdigrunnlag for samværet og samspillet - et grunnlag som verken bygger på autoritær maktanvendelse eller demokratisk likhetstyranni, men på likeverd og gjensidighet mellom barn og voksne.

Se videofilmen og diskuter: 

Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit?    Hvordan påvirker ros og kritikk selvfølelsen?    Hvordan kan vi hjelpe barn i å utvikle en sunn selvfølelse?    Hvilken form for ansvar har vi lagt mest vekt på i samværet med barna?    På hvilke områder tar vi et overflødig ansvar for barna?    Er det viktig at barna tar et større personlig ansvar, og hvorfor?    Hva er grenser?    På hvilken måte bør vi sette grenser?    Hva gjør vi når barn krenker våre grenser? Denne videofilmen er basert på et intervju med Jesper Juul og hans bok "Ditt kompetente barn" Han har mangeårig erfaring som familieterapeut. siden 1979 har han vært leder av The Kempler Institute og Scanidinavia, Senter for familieterapi og etterutdanelse i Odder og København, og Family Insitute International i Zagreb.

Videofilmen er produsert av Jarle Eskedal, i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, ved senter for livslang læring. Intervjuer på filmen er Mona Eskedal. Utgiver og distributør er Pedagogisk Forum

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul