Jesper Juul

Tenåringer i familien Når barna blir tenåringer er det på tide for foreldrene å finne en ny rolle. Vi må slippe taket i oppdragerrollen, og heller bli sparringspartnere for våre tenåringer.

Tenåringer i familien
0.0/5 rating (0 votes)

Oslo 2012

Ved å kommunisere ærlig og vise respekt for hverandre kan vi bygge opp et likeverdig forhold og dermed unngå konflikter. En likeverdig dialog dreier seg om å styrke tenåringenes egenansvar og foreldrenes evne til å forvalte sin makt og skape tillit. Jo mer man blir tatt på alvor i fellesskapet, desto mindre viktig blir det «å få rett» eller å «få sin vilje».

Dette er en praktisk og lett tilgjengelig bok for alle tenåringsforeldre, den inneholder mange case med løsningsforslag, samt råd og tips.

Boken er tredelt: I første del legger Juul fram sine tanker, om tenåringstidens ulike faser og hvordan fasene former oss til voksne mennesker. Juul skriver varmt og innlevelsesrikt om hvordan tenåringene vokser og utvikler seg.
Del to består av brev fra både barn og foreldre om problemer i familien og svar og løsninger fra Jesper Juul.

I del tre følger vi samtalene mellom Juul og ti familier som har møtt hverandre til seminar. Her presenteres løsningsforslagene under samtalene. Man får også vite hvordan det går med familiene fire uker senere.

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul