Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Sweden
  • Relationskompetens i pedagogernas värld

Relationskompetens i pedagogernas värld

Relationskompetens i pedagogernas värld
5.0/5 rating 1 vote

Jesper Juul  & Helle Jensen

Stockholm 2003

Till för snart en generation sedan präglades relationerna mellan barn och vuxna av en ”lydighetskultur”. Så är det inte i dag. Dagens unga uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar. För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många pedagoger upplever vanmakt och osäkerhet, och man kan även se att unga lärare ger upp och söker sig till andra yrken med hänvisning till elevernas uppförande. Länge har man försökt dämpa rådvillheten genom att hitta nya sätt att kategorisera barn – för att förklara varför det plötsligt blivit så svårt att vara vuxen tillsammans med dem – och den pedagogiska debatten har till stora delar utmärkts av att man mer ägnat sig åt att förklara varför det är så svårt, än av att hitta fram till hur man kan få ett mer fruktbart och tillfredställande samarbete med de unga och deras föräldrar. Den här bokens centrala begrepp relationskompetens är, enligt författarnas erfarenheter från skolors och förskolors vardag, nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens.

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul