Jesper Juul

Od poslušnosti do odgovornosti

Od poslušnosti do odgovornosti
0.0/5 rating (0 votes)

Jesper Juul & Helle Jensen

Vsakodnevni konflikti, izcrpavajoce bitke za premoc s tezavnimi otroki – in za mnoge ucitelje in starse tudi velikanski izziv, kako sploh poucevati. Vse to sodi danes v obicajen solski vsakdan. Toda neposlusnost in nered imata ponavadi en in isti vzrok: to je globoko zasidran konflikt, ki zaznamuje odnos med odraslim in otrokom. Otroci si zelijo nauciti sodelovati, ce jih le spostujemo in priznavamo za enakovredne ter prepoznavamo in spostujemo njihovo osebno integriteto in individualnost.

»Kultura poslusnosti je nekoc odlocilno zaznamovala naso druzbo in pedagoske institucije, se danes pa jo ponekod radi predstavljajo kot edino ucinkovito sredstvo proti narascajocemu sebicnemu in neorganiziranemu individualizmu. Upraviceno lahko trdimo, da postmoderna druzba s svojimi spremembami, nepredvidljivimi tezavami in zgodovinsko edinstveno polarizacijo vrednot zahteva od ljudi, da imajo, ce hocejo (ob)stati trdno na tleh, dobro razvito samospostovanje in osebno integriteto. Toda najin namen ni, da bi poskusala v celoti spremeniti pedagosko paradigmo, kjer bi poslusnost nadomestila odgovornost. Najin motiv je utemeljen tako s psiholosko-eksistencialnega kot pedagoskega vidika. Ta menjava perspektiv se nama ne zdi nic drugega kot naslednji povsem logicen in potreben korak v individualnem dusevnem in druzbenem razvoju cloveka. Korak, ki je potreben, ce zelimo kakovostno izboljsati delovanje druzine in druzbe na sprejemljivi eticni osnovi. Prav ta etika je po najinem mnenju pogoj za to, da lahko profesionalni pedagoski odnosi za vse stiri vkljucene strani – vzgojitelje/ucitelje, otroke, starse in druzbo – postanejo taki, da so vsi zadovoljni.« (Juul in Jensen, 2004)

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul