Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Norway
  • Livet i familien. De viktigste verdier i samliv og barneopdragelse

Livet i familien. De viktigste verdier i samliv og barneopdragelse

Livet i familien. De viktigste verdier i samliv og barneopdragelse
5.0/5 rating 1 vote

Available as audio book

Oslo 2005

Dagens familier befinner seg i den situasjonen at de ikke uten videre kan overta tidligere generasjoners normer for samliv og barneoppdragelse. De store og kjappe kulturelle og verdimessige forandringene som preger vår tid, tilsier at vi har å gjøre med noe langt dypere enn et tradisjonelt generasjonsskifte: Parforholdet og oppdragelsen må nærmest finnes opp på nytt!

Tidligere tiders tydelige samfunnsnormer er i løpet av de siste par generasjonene blitt avlegs blant annet på grunn av nye kjønnsrollemønstre og et historisk unikt fokus på barn og oppvekst. De gamle kjørereglene er avløst av tusenvis av muligheter for individuelle løsninger – og ingen verdifasit som forteller hva som er riktig og galt. Situasjonen er blitt uoverkommelig for den enkelte, som møter nye og ukjente utfordringer daglig i det eksperimentet som moderne samliv og familieliv er blitt.

Vi trenger en målestokk, og den må bestå av et sett verdier som skaper sunne psykiske og sosiale forhold i alle slags mellommenneskelige samspill, påpeker forfatteren av denne uhyre viktige boken. Han gjennomgår fire sentrale verdier, likeverd, integritet, autensitet og ansvarlighet, og viser med en rekke eksempler fra hverdagslivet i familien hvordan en forankring i disse verdiene kan fungere som styrepinner for par og foreldre i en helt ny tid.

Familieterapeuten og forfatteren Jesper Juul er kjent for norske lesere gjennom en rekke bøker om barn og barneoppdragelse, blant annet bestselgeren Ditt kompetente barn.

" ... jeg lurer faktisk på om man ikke rett og slett blir et bedre menneske av å lese Jesper Juul."

Henrik Langeland i "Salve ved ukens slutt", Aftenposten

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul