Jesper Juul

Kompetentni otrok

Kompetentni otrok
5.0/5 rating 1 vote

Danski avtor Jesper Juul v knjigi pojasnjuje razloge za nove vzgojne smernice, primerja nacine vzgoje iz razlicnih delov sveta in vzgojne vzorce iz preteklosti z danasnjimi. Nekdanje destruktivne vrednote, kot so poslusnost, psihicno in telesno nasilje in konformizem, ki so vladali v tradicionalni hierarhicni patriarhalni druzini, so se spremenile. Odgovor nanje je bila demokraticna vzgoja, ki pa tudi ni prinesla pricakovanih sprememb. Jesper Juul zato ponuja premislek o novih vrednotah in poudarja, da je vzgoja dinamicni dvosmerni proces, v katerem se razvijajo oboji, starsi in otroci. Dvosmernost obstaja zato, ker so otroci kompetentni in sicer od vsega zacetka, od rojstva naprej imajo svojo osebnost in so zato po cloveski in socialni plati kompetentni partnerji starsev. Seveda to ne pomeni, da ne potrebujejo vodstva! Odrasli se morajo nauciti, da tudi v motecem otrokovem obnasanju najdejo njegovo sporocilo. Otroci starsem dajejo povratne informacije, ki jim omogocijo, da ponovno vzpostavijo lastno kompetentnost in zavrzejo nekoristne, neljubece in samounicujoce vedenjske vzorce. Za to, da se lahko na ta nacin ucijo od otrok, je potrebno veliko vec kot to, da z njimi spregovorijo na demokraticnen nacin. Pomeni, da morajo razviti tako obliko dialoga, kakrsnega mnogi odrasli niso zmozni vzpostaviti niti z drugimi odraslimi - osebni dialog, ki temelji na enakovrednosti. Enakovrednost dostojanstva, zahteva odprtost in spostovanje razlicnosti, pri vzgoji pa to pomeni, da starsi skupaj z otroki risejo zemljevid osebnih in druzbenih odnosov.

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul