Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Norway
  • Her er jeg – om nærvær, respekt og grenser mellom voksne og barn

Her er jeg – om nærvær, respekt og grenser mellom voksne og barn

Her er jeg – om nærvær, respekt og grenser mellom voksne og barn
3.8/5 rating (6 votes)

Available as audio book

Oslo 1998

Dette er en bok om nærvær, respekt og grenser mellom voksne og barn. Her er jeg! Hvem er du? handler om det som med et gammeldags uttrykk heter "å sette grenser for barn". Det beskriver hvordan vi som mennesker kan avgrense oss i forhold til andre mennesker - inkludert små og store barn – slik at ingen kommer til skade og slik at kvaliteten på kontakten blir så god som mulig.
Forfatteren Jesper Juul stiller blant annet spørsmål som:
• Hvor går mine grenser? • Hvor er barnets grenser? • Hvorfor oppstår konflikter?

Med innlevelse og varme, og basert på bred erfaring som familieterapeut, skriver Jesper Juul om "Konfrontasjon som nærvær" og "NEI som et kjærlig svar". Han drøfter regler og struktur, konsekvenser og straff, skyld og ansvar. Hele tiden med det for øye at samværet mellom voksne og barn skal bli det best mulige.

Oslo 1998

Fås også som lydbok.

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul