Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Norway
  • Fra lydighet til ansvarlighet. Pedagogisk relasjonskompetanse

Fra lydighet til ansvarlighet. Pedagogisk relasjonskompetanse

Fra lydighet til ansvarlighet. Pedagogisk relasjonskompetanse
0.0/5 rating (0 votes)

Oslo 2003

Budskapet er i denne boka er like lett som det er vanskelig: Det er bedre å samarbeide fordi du mener det, enn bare for å adlyde.

Folk som vokste opp på 1950-, 1960- og til dels på 1970-tallet vet godt hva det vil si å være lydig, hva det så å si betyr å leve opp til kravet «blind lydighet». Når mor og far eller læreren sa: «Gjør slik, fordi jeg sier det», så gjorde vi det. Nå har de folkene som vokste opp da, fått barn og ofte også barnebarn, og de har for lengst skjønt at deres egne foreldres metoder ikke duger lenger. Det forhindrer riktignok ikke at noen av oss prøver oss med det gamle, om det aldri så mye er å betrakte som utrangert.

At de gamle oppdragelsesteknikkene hører hjemme på historiens skraphaug er i alle fall Jesper Juul og Helle Jensen overbevist om. Den blinde lydighets tid er forbi, det som gjelder er å handle ut fra vår indre ansvarlighet. Vi skal handle i pakt med vår samvittighet, fordi vi mener det er riktig å gjøre det vi gjør, uten å tråkke på vår egen integritet. Klarer vi det, fungerer vi bedre som individer og samfunnsmennesker, og vi samarbeider bedre, fordi vi handler ut fra en indre overbevisning. Hvis noen synes at dette høres banalt ut, vil de ved å lese de nesten 300 sidene som «Fra lydighet til ansvarlighet – Pedagogisk relasjonskompetanse» utgjør, muligens finne ut at ansvarlighet så absolutt er å foretrekke framfor lydighet, men banalt er det ikke.

Jesper Juul er familieterapeut og forfatter. Han har ledet The Kempler Institute of Scandinavia i København siden 1979. Han har skrevet en rekke bøker, noen av dem er utgitt av Pedagogisk Forum, som "Ditt kompetente barn", "Her er jeg, hvem er du?" og "Smil, vi skal spise".
Helle Jensen er psykolog og familieterapeut, og spesialist og veileder innen psykoterapi. Hun har vært klinisk psykolog tilknyttet pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), og siden 1992 har hun vært tilknyttet The Kempler Institute of Scandinavia.

Pedagogisk relasjonskompetanse

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul