Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Norway
  • Familierådgivning - Bedre samspill med foreldre

Familierådgivning - Bedre samspill med foreldre

Familierådgivning - Bedre samspill med foreldre
0.0/5 rating (0 votes)

Oslo 1996

Boka dekker behovet for en metodisk tilnærming til familierådgivning som en tverrfaglig disiplin. Her argumenteres det for et paradigmeskifte hvor likeverd og samspill er et bærende element i ethvert initiativ for å hjelpe barn som fungerer dårlig sosialt. Boka er delt i tre deler: Perspektiv - Metode - Rådgivning. Et redskap for fagfolk i barnehagen, i skolen og på helsestasjonen og for andre som ønsker å styrke sin rådgivnings- og veiledningskompetanse i møte med foreldre.

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul