Jesper Juul

Družinske vrednote Življenje s partnerjem in otroki

Družinske vrednote
0.0/5 rating (0 votes)

 Zivimo v casu, ko se korenito in daljnosezno spreminja vloga druzine v druzbi, pa tudi odnosi med druzinskimi clani. Stare vrednote patriarhalne druzine niso vec sprejemljive. V druzbi pa ni novega soglasja glede tega kaj je prav in kaj narobe. Otroci so brez vsakrsne orientacije, to pa zato, ker so jo izgubili tudi njihovi starsi. Na katere vrednote se torej lahko opiramo pri vzgoji in pri odnosih s partnerjem? Avtor v knjigi poudarja, da bi druzine vendarle morale temeljiti na vrednotah, ki omogocajo razvoj osebno in druzbeno odgovornih posameznikov. Izpostavil je pet temeljnih vrednot, ki so transkulturne in uporabne tako za klasicno jedrno druzino, kot tudi za novejse oblike druzine, na primer enostarsevske in sestavljene druzine. Te vrednote so: Vzpostavljanje enakovrednosti dostojanstva med druzinskimi clani Upostevanje in skrb za integriteto vseh druzinskih clanov Avtenticnost in sposobnost, da se avtenticno izrazimo Prevzemanje osebne in druzbene odgovornosti Interakcija in skupnost

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul