Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Norway
  • Ditt kompetente barn - på vei mot et nytt verdigrunnlag for familien

Ditt kompetente barn - på vei mot et nytt verdigrunnlag for familien

Ditt kompetente barn - på vei mot et nytt verdigrunnlag for familien
3.4/5 rating (14 votes)

Available as audio book

Oslo 1996

Jesper Juul har skrevet flere bøker for foreldre og fagfolk. Ditt kompetente barn er den mest kjente og leste og er nå solgt i mer enn 25.000 eksemplar i Norge – og mer enn 300.000 eksemplar totalt på 13 språk.

Boken Ditt kompetente barn tar opp samværet og samspillet mellom barn og voksne, bygget på likeverd og gjensidighet. Den omhandler grunnleggende situasjoner som er en forutsetning for all menneskelig utvikling: ønsket om å samarbeide og behov for å utvikle og bevare den personlige integriteten. Med eksempler.

Dette er boken for alle voksne som lever med eller samarbeider med barn og unge.

Oslo 1996

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul