Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Norway
  • Din kompetente familie. Oppdragelsesboka for en ny generasjon!

Din kompetente familie. Oppdragelsesboka for en ny generasjon!

Din kompetente familie. Oppdragelsesboka for en ny generasjon!
0.0/5 rating (0 votes)

Oslo 2008

Alle familier er forskjellige, og det finnes ingen oppskrift på hvordan man blir og er en perfekt familie, men i alle familier oppstår det problemer og konflikter som bunner i de samme grunnvilkårene for menneskelig samvær. I denne boka viser Jesper Juul at det er mulig å la kjærlige følelser komme til uttrykk som kjærlig atferd. Med sin dype innsikt i relasjonene i en familie beskriver Jesper Juul – lekent, utfordrende og med stort alvor – forhold som blant annet:avgjørende faktorer for at oppdragelse skal lykkesårsaker til aggresjonansvarlighet eller lydighet?grenser – dine egne og de andresempati og medfølelseom behovet for å bli settlikeverd som en avgjørende kvalitet i alle slags relasjonerog mye, mye mer. Din kompetente familie viser nye veier i oppdragelsen og vil gi foreldre større innsikt, mot og kompetanse!
Boken er utgitt av Pedagogisk Forum.

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul